Privacy Statement

Privacy Statement

Persoonsgegevens

Alle informatie of gegevens die naar OXBY wordt gestuurd via deze website, via e-mail of op een andere wijze zal behandeld worden overeenkomstig de wet. OXBY kan dit Privacy Statement te allen tijde wijzigen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Hierbij kan gedacht worden aan een naam, adres of telefoonnummer, maar ook aan financiële gegevens zoals een (bank)rekeningnummer of inkomensgegevens. In dit Privacy Statement leggen wij uit waarvoor we persoonsgegevens kunnen verwerken en op basis waarvan. OXBY verzamelt persoonsgegevens die de gebruiker van de website, een (potentiële) cliënt of abonnee zelf aan OXBY heeft verstrekt. Soms raadplegen wij bovendien externe bronnen zoals het internet, het Kadaster en de Kamer van Koophandel. Deze gegevens worden onder meer verzameld uit hoofde van de klantrelatie, als je informatie aanvraagt of omdat je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief van OXBY.

Op basis waarvan

Wij verwerken persoonsgegevens om een goede uitvoering te geven aan de overeenkomst met de klant. Wij hebben persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig bij het uitvoeren van transacties of om de klant te adviseren. Er is een verscheidenheid aan wettelijke verplichtingen waar wij als beleggingsonderneming aan moeten voldoen. Wij verwerken persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan deze wettelijke verplichtingen. Ook verwerken wij persoonsgegevens om de werking en het beheer van onze website(s) mogelijk te maken en voor de werving van nieuwe klanten. Zodat wij binnen afzienbare tijd contact met hen op kunnen nemen. Persoonsgegevens kunnen wij tevens gebruiken om bijvoorbeeld te informeren over producten en diensten of om mailings/nieuwsbrieven toe te sturen.

Bewaren persoonsgegevens

Wij zullen persoonsgegevens bewaren zo lang als nodig is. Wij hanteren maximale termijnen voor het bewaren van persoonsgegevens. Na het verstrijken van de maximale bewaartermijnen worden persoonsgegevens vernietigd. Als de relatie met de klant is beëindigd, bewaren we de verzamelde persoonsgegevens. Wij zullen jouw persoonlijke gegevens bewaren zo lang als verplicht is gesteld door de wet, regelgeving of contractuele verplichtingen. Ook bewaren wij jouw persoonlijke gegevens voor interne analyses, voor de afwikkeling van de overeenkomst en de relatie of om te gebruiken bij eventuele meningsverschillen tijdens of na de afronding van de relatie.

Derden

In het geval dat het nodig is kunnen wij jouw persoonsgegevens aan derden verstrekken. Wij doen dit alleen als dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of omdat het onze bedrijfsprocessen efficiënter maakt. Wij kunnen een beroep doen op derden voor de verwerking van jouw gegevens voor verschillende doeleinden.

Links

Op onze website kun je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.oxby.nl. Het kan zijn dat deze externe websites ook gebruik maken van cookies (een derde partij cookie). Het gaat dan om bijvoorbeeld de aanbieders van advertenties en (externe) aanbieders van applicaties, wiens reclame of applicatie in de bezochte website is geïntegreerd. Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Cookies

Wij maken op onze website(s) gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website mogelijk te maken en jouw instellingen en voorkeuren te onthouden. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van onze website(s). Je kunt deze cookies uitzetten via de browser maar dit kan het functioneren van onze website(s) negatief aantasten. Wij proberen jouw gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Cookies kan je alleen zelf verwijderen, aangezien deze op de computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de browser. Je kunt via www.youronlinechoices.eu meer uitleg vinden over cookies.

Gebruikte technologieën

Onze website(s) maken gebruik van o.a. Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om onze website(s) te helpen analyseren hoe gebruikers de site(s) gebruiken. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je onze website(s) gebruikt en rapporten over de website-activiteit op te stellen. Hierbij worden geen IP-adressen gevolgd en is alle data geanonimiseerd. Daarnaast wordt gebruikt gemaakt van een in eigen beheer opererend marketing systeem. Deze verwerkt jouw gegevens zodat wij jouw bezoek aan onze website(s) en het verstrekken van informatie kunnen afstemmen op jouw persoonlijke behoeften. Ook kunnen wij de prestaties, bruikbaarheid en doeltreffendheid van onze website(s) verbeteren, en de doeltreffendheid van onze marketingactiviteiten meten.

Jouw rechten

Je hebt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het recht om inzage, correctie, overdacht, beperking van het gebruik of verwijdering van jouw gegevens te vragen of bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik daarvan. Ook kan je eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens intrekken.

Heb je vragen of klachten?

Indien je een vraag of een klacht hebt in verband met dit Privacy Statement kan je contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming via email: info@oxby.nl. Indien je niet akkoord gaat met de beantwoording van OXBY, kan je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Met andere vragen kun je contact opnemen met OXBY. Je bereikt ons op werkdagen van 9 tot 21.

Telefoon: 020 555 000
E-mail: info@oxby.nl
Postbus 8070, 1180 LB Amstelveen
Antwoordnummer 3030, 1180 VL Amstelveen

Waar kan ik meer informatie vinden over privacy?

Meer algemene informatie over privacy is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.