Waarom O<span>X</span>BY?

Waarom OXBY?

Wij combineren de kracht van een echte vermogensbeheerder met het gemak van online beleggen.

Wat maakt oxby uniek?

Wij bieden je online inzage, contracten en informatie die duidelijk en eenvoudig is geschreven. Vermogensbeheer wordt bij de banken steeds meer een dienst voor een selecte groep. Banken willen ook vaak alles doen: verzekeren, betalen, sparen en beleggen. Wij zijn een onafhankelijke beleggingsspecialist.

Overzicht rendement

Wij houden onze klanten online op de hoogte van de rendementen. Nog geen klant? Hieronder staan de actuele rendementen van dit jaar, maar ook die van voorgaande jaren. Allemaal na aftrek van alle kosten. De onderstaande rendementen zijn bijgewerkt tot april 2023.

Laag* Midden* Hoog*
2012 10,2% 9,8% 10,1%
2013 4,1% 6,2% 8,3%
2014 7,4% 5,4% 4,0%
2015 0,9% 3,2% 4,4%
2016 5,1% 7,4% 9,6%
2017 1,5% 1,7% 2,0%
2018 -8,0% -12,8% -17,2%
2019 11,5% 15.0% 18,5%
2020 -3.0% -5.2% -7.5%
2021 14.0% 23.5% 34.1%
2022 -17.6% -17.4% -17.2%
2023 ytd 1.9% 1.9% 2.0%

Risico

Geen rendement zonder risico. Maar risico brengt ook het gevaar van verlies. En dat wil niemand. Probeer daarom het risico te verkleinen, ook al daalt daarmee de kans op grote winsten. Want zoals je vast al weet is het goedmaken van verlies veel moeilijker dan het vergroten van winst. OXBY streeft daarom naar het beperken van verlies door bij dreigend gevaar van aandelen naar obligaties over te stappen. Hieronder het risico in standaarddeviatie (STD) over dezelfde jaren als bovenstaande rendementen. Om een idee te geven, de STD van de AEX over deze periode is 14,2%. Voor de STD geldt hoe lager, hoe kleiner het risico.

Laag* Midden* Hoog*
STD 6.0% 7.9% 9.9%

Wie zijn wij?

Ervaren en enthousiaste beleggingsprofessionals zijn in 2011 OXBY begonnen. Waarom? Omdat het serviceniveau, de adviezen en aandacht bij banken zienderogen afnemen. Bij ons krijg je het beste van twee werelden; echt vermogensbeheer tegen lage kosten.

Meer over ons

*Belangrijk

De bovenstaande getallen en de belangrijkste beperkingen:

  • Historische gegevens vormen geen betrouwbare indicatie voor de toekomst.
  • De getoonde getallen zijn niet gegarandeerd en kunnen met de tijd verschuiven.
  • De hier getoonde laagste STD getallen betekenen niet 'risicoloos'.

Andere risico's die van belang zijn en die niet afdoende door de bovenstaande getallen worden vastgelegd:

  • Kredietrisico, wanneer in aanzienlijke mate in obligaties is belegd.
  • Liquiditeitsrisico, wanneer in aanzienlijke mate is belegd in financiële instrumenten die waarschijnlijk in bepaalde omstandigheden weinig liquide zijn.
  • Tegenpartijrisico, wanneer een fonds door een garantie van een derde wordt gedekt, of wanneer de beleggingspositie van het fonds in wezenlijke mate voortvloeit uit overeenkomsten met een tegenpartij.
  • Operationele risico’s met inbegrip van de bewaring van activa.
  • Het effect van bepaalde technieken zoals bijvoorbeeld derivatenovereenkomsten.

Een overzicht van alle risico’s van beleggen in het algemeen en in OXBY-Hoog, Midden of Laag kun je hier lezen. Het is raadzaam kennis te nemen van hoe OXBY werkt voordat je een OXBY-rekening opent.

De waarde van een belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee, zo kun je (een deel van) het ingelegde vermogen verliezen als gevolg van koersdalingen.